Werkzaamheden PWN

Binnen het projectgebied voert aannemer BAM op dit moment werkzaamheden uit aan de waterleiding van PWN. Dit is regulier gepland onderhoud aan het bestaande leidingnetwerk.

Het kan zijn dat u hinder ondervindt door deze werkzaamheden. Mocht u vragen hebben kunt u hierover contact opnemen met PWN.

Leonie Offereins