Planning

 

klik voor een vergroting

 

Hieronder vind u meer informatie over de fasering en planning. In de plattegrond hiernaast ziet u de nummering van de betreffende gebouwen.

Klik op deze afbeelding voor een vergroting.

 

Wat kunt u de komende periode verwachten aan activiteiten in het gebied?

 
 
 

April 2019
- Circulair slopen gebouwen 3, 13 en 16
- Circulair slopen gebouw 29
- Oogsten gebouw 30
- Verleggen/afsluiten diverse kabels en leidingen (doorlopende activiteit)

Mei 2019
- Circulair slopen gebouwen 3, 13 en 16
- Circulair slopen gebouw 29 en 30
- Verleggen/afsluiten diverse kabels en leidingen (doorlopende activiteit)

Juni 2019
- Circulair slopen gebouw 29 en 30
- Verleggen/afsluiten diverse kabels en leidingen (doorlopende activiteit)

 

Na de bouwvak 2019

 

  • Plaatsen van damwanden

  • Heien

  • Ontgravingswerkzaamheden

  • Aanbrengen van bemaling en retourbemaling (buiten bebouwde kom)

  • Aanleg bodemenergiesysteem WKO (vanaf 2020)

  • Sloop gebouwen 1 en 5

  • Instellen verkeersmaatregelen (omleidingen)

Nader te bepalen

Fasering

klik voor een vergroting

  • Werkzaamheden transportleiding PWN in Wandelbos

 
 

Prognose