Bouwen aan Hyde Park
 

werkzaamheden en documenten.jpg

Planning

Wat kunt u de komende tijd verwachten aan activiteiten in het gebied?

 
 

Januari 2019

 • Circulair slopen gebouwen 7.8.9

 • “Oogsten” gebouwen 3, 13 en 16

 • Verleggen/afsluiten diverse kabels en leidingen (doorlopende activiteit)

Februari 2019

 • Circulair slopen gebouwen 3, 13 en 16

 • Verleggen/afsluiten diverse kabels en leidingen (doorlopende activiteit)

Maart 2019

 • Circulair slopen gebouwen 3, 13 en 16

 • Damwanden plaatsen voor gebouw 29

 • Verleggen/afsluiten diverse kabels en leidingen (doorlopende activiteit)

April 2019

 • Circulair slopen gebouwen 3, 13 en 16

 • Circulair slopen gebouw 29

Mei 2019

 • Circulair slopen gebouwen 3, 13 en 16

 • Circulair slopen gebouw 29

Juni 2019

 • Circulair slopen gebouw 29

Juli 2019

 • Circulair slopen gebouw 29

Augustus 2019 (bouwvak)

 • Circulair slopen gebouw 29

NADER TE BEPALEN: - Sloop gebouwen 1 en 5
NADER TE BEPALEN: - Werkzaamheden transportleiding PWN in Wandelbos

Werkzaamheden transportleiding PWN in Wandelbos

Horizontaal gestuurde boring

 

Wat kunt u na de bouwvak van 2019 verwachten aan activiteiten in het gebied?

 
 • Plaatsen van damwanden

 • Heien

 • Ontgravingswerkzaamheden

 • Aanbrengen van bemaling en retourbemaling (buiten bebouwde kom)

 • Aanleg bodemenergiesysteem (vanaf 2020)

 

Wat is de fasering van het plan?

 

Prognose

Volgorde Start bouw Oplevering
I (blok 7.8.9) Q3/4 2019 Q4 2021
II (blok 29) Q3/4 2019 Q1 2022
III (blok 13.16) Q4 2019 / Q1 2020 Q1 2022
IV (blok 1.5.14) Q1 2020 Q4 2022
V (blok 6.22.27) Q2 2020 Q4 2023
VI (blok 18.7.8.9) Q1 2022 Q3 2024
VII (blok 3.4, 2 en 30) Q1 2022 Q1 2024
VIII (blok 10.19) Q1 2024 Q3 2026
Openbare ruimte Q1 2022 Q4 2026
 

Wat doen wij op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid?

 
 • Er zal een tijdelijke parkeergarage neergezet worden om het parkeren op te vangen voor de gesloopte garages

 • Werkverkeer en niet-werkverkeer worden zoveel mogelijk gescheiden

 • Veilige alternatieven voor fietsers en voetgangers

 • Aparte voorzieningen voor parkeren bouwpersoneel

 • Aandacht voor goede bouwhekken en afrasteringen

 • Wachtplaatsen voor bouwverkeer om opstoppingen te voorkomen