FAQ

 

Worden alle gebouwen in het gebied gesloopt?

De meeste gebouwen worden inderdaad gesloopt. Het hotel, de bestaande woningen en enkele kantoorpanden blijven in gebruik als hotel en kantoor. Een aantal van die panden is net gerenoveerd.

Is renoveren van de panden niet duurzamer?

De bestaande panden zijn niet te transformeren naar duurzame gebouwen, ze lenen zich er vanwege hun vorm niet voor om er woningen met voldoende licht in te maken. We slopen daarom op een circulaire manier. Bijna alle bestaande materialen, zoals deuren en wanden, worden elders hergebruikt.

Wat gebeurt er met de bedrijven in de panden die gesloopt worden?

Die gaan de komende tijd verhuizen. Sommige bedrijven worden in het gebied verplaatst, andere gaan naar een plek elders in Hoofddorp. Er blijven naast woningen, ook kantoren in het gebied staan.

Blijft het huidige stratenplan grotendeels behouden?

Ja, de straten die er nu zijn, uitgezonderd de Marsstraat, blijven. Er komen extra straten naar het park. En de Jupiterstraat wordt deels verlegd. Hiermee wordt het gebied beter met zijn omgeving verbonden.

Wat is de planning?

Er wordt in het najaar van 2018 gestart met de sloop van de eerste gebouwen. Dat is de bebouwing op de hoek van de Kruisweg en het Planetenpad. Ook gaat de verkoop van de woningen van start. In de eerste helft van 2019 begint de bouw van de eerste gebouwen, eveneens op de hoek Kruisweg en Planetenpad. Na enkele maanden beginnen we met de volgende blokken.

Wordt alles tegelijkertijd gebouwd?

Er wordt gefaseerd gebouwd. Het is de bedoeling dat de bouw in de eerste helft van 2019 van start gaat. Het idee is dat elke drie maanden de bouw van een nieuw blok wordt gestart. De oplevering is vanaf 2021. Volgens de huidige planning is het hele gebied in 2025 gereed.

Hoeveel woningen komen er in het gebied van Hyde Park?

Maximaal 4.000 woningen. Elk bouwblok bestaat uit zes of zeven appartementencomplexen. In totaal komen er per bouwblok gemiddeld ongeveer 250-300 woningen.

Wanneer begint de verkoop van de woningen?

Eind 2018 gaat de verkoop van de eerste woningen van start. Indien u op de hoogte wilt worden gehouden raden wij u aan u aan te melden voor de nieuwsbrief via de website www.hydeparkishere.nl.

Waar parkeert het bouwverkeer?

Daarvoor worden speciale bouwlocaties ingericht. Bouwverkeer parkeert niet op plekken die bewoners gebruiken om te parkeren.

Wordt de weg afgezet?

Op bepaalde momenten kunnen er wegafsluitingen zijn. Die worden vooraf aangekondigd en er wordt dan ook voor omleidingsroutes gezorgd

Op welk moment van de dag worden werkzaamheden uitgevoerd?

In beginsel wordt er tussen 7.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s middags gewerkt gedurende werkdagen. Een enkele keer, bijvoorbeeld bij betonstorten, moet het werk afgemaakt worden en kan het iets later worden. Als er werkzaamheden buiten bovenstaande tijdstippen en dagen plaatsvinden, worden omwonenden daar tijdig over geïnformeerd.

Hoelang duren de werkzaamheden?

Dat verschilt per blok. Over het algemeen merken omwonenden het meest van sloop- en heiwerkzaamheden. Beide vinden binnen een tijdsbestek van enkele maanden plaats per bouwblok.

Waar kan ik terecht met vragen?

Dat kan via e-mailadres info@bouwenaanhydepark.nl of telefoonnummer 020-7474747.

En bij calamiteiten?

Bij calamiteiten moet 112 worden gebeld.

Waar kan ik terecht met klachten?

Dat kan via e-mailadres info@bouwenaanhydepark.nl of telefoonnummer 020-7474747.