Bouwen aan Hyde Park
 

werkzaamheden en documenten.jpg

Werkzaamheden 

Onder de naam Hyde Park transformeert de verouderde grotendeels leegstaande kantorenlocatie Beukenhorst-West naar een moderne, stedelijke woonwijk met circa 3.800 woningen met bijbehorende voorzieningen. De transformatie neemt ca. vijf jaar in beslag.

Bouw volgen
De sloop- en bouwwerkzaamheden leiden onvermijdelijk tot overlast voor omwonenden en andere betrokkenen. De overlast wordt zo minimaal mogelijk gehouden door betrokkenen zo proactief mogelijk en tijdig te informeren over werkzaamheden die voor overlast kunnen zorgen. Daarvoor worden meerdere communicatiekanalen en middelen ingezet. U kunt de bouw hier volgen.

Bouw volgen.jpg
 

Goed nieuws!
Er is inmiddels gestart met de sloop van de kantoorgebouwen. In de tweede helft van 2019 begint de bouw van de eerste woongebouwen. Ook gaat dan de verkoop van de woningen van start.

Er wordt gefaseerd gebouwd. Het plan is dat elke drie maanden de bouw van een nieuw blok wordt gestart. De oplevering is vanaf 2021. Volgens de huidige planning is het hele gebied in 2025 gereed.

Planning

 

klik voor een vergroting

 

Hieronder vind u meer informatie over de fasering en planning. In de plattegrond hiernaast ziet u de nummering van de betreffende gebouwen.

Klik op deze afbeelding voor een vergroting.

 

Wat kunt u de komende periode verwachten aan activiteiten in het gebied?

 
 
 

April 2019
- Circulair slopen gebouwen 3, 13 en 16
- Circulair slopen gebouw 29
- Oogsten gebouw 30
- Verleggen/afsluiten diverse kabels en leidingen (doorlopende activiteit)

Mei 2019
- Circulair slopen gebouwen 3, 13 en 16
- Circulair slopen gebouw 29 en 30
- Verleggen/afsluiten diverse kabels en leidingen (doorlopende activiteit)

Juni 2019
- Circulair slopen gebouw 29 en 30
- Verleggen/afsluiten diverse kabels en leidingen (doorlopende activiteit)

 

Na de bouwvak 2019

 

  • Plaatsen van damwanden

  • Heien

  • Ontgravingswerkzaamheden

  • Aanbrengen van bemaling en retourbemaling (buiten bebouwde kom)

  • Aanleg bodemenergiesysteem WKO (vanaf 2020)

  • Sloop gebouwen 1 en 5

  • Instellen verkeersmaatregelen (omleidingen)

Nader te bepalen

Fasering

klik voor een vergroting

  • Werkzaamheden transportleiding PWN in Wandelbos

 
 

Prognose